Live CareTalk x Care ClubHouse : 7 ปีพัง ขออีก 5 ปีคงพินาศ

“7 ปีพัง ขออีก 5 ปีคงพินาศ ฮัลโลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือ?”

.

เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน ~ แต่ผ่านมาแล้วกว่า 7 ปี ที่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้ระบอบประยุทธ์ที่ฉุดรั้งอนาคตของคนไทยไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า ซ้ำร้ายยังทำให้บ้านเมืองเราต้องเผชิญหน้ากับความเสื่อมถอยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย!

.

ทุกคนคงรู้ว่า 7 ปีที่ผ่านมา ประเทศชาติตกต่ำ ล้าหลัง สิ้นหวัง และถดถอยขนาดไหน แต่ประยุทธ์บอกขอเวลาอีก 5 ปีเพื่อแก้วิกฤตชาติ

กลับมาคราวนี้ พี่โทนี่เลยจะชวนทุกคนมาตั้งคำถามและชี้ให้เห็นว่า “อยู่มา 7 ปียังพังขนาดนี้ ประยุทธ์ขออีก 5 ปีคงพินาศ���ันทั้งชาติ เราคนไทยยังไว้ใจได้อีกหรือ?” พร้อมทั้งจะมาสะกิดให้เขารู้ว่า “ยัง ยังไม่รู้ตัวอีกว่าทำให้ประเทศชาติล่มจม!”

.

พบกับรายการ CareTalk x Care Clubhouse ในหัวข้อ “7 ปีพัง ขออีก 5 ปีคงพินาศ ฮัลโลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือ?”

.

ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

.

ทาง Facebook และ Youtube : Care คิดเคลื่อนไทย และร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ Care Clubhouse

.

แหม… อยู่มา 7 ปี คนไล่ขนาดนี้ ยังมีหน้าทู่ซี้ขอต่อ 5 ปี สงสัยพินาศแค่นี้ยังไม่สะใจ

.

#คิดเคลื่อนไทย

#7ปีพังขออีก5ปีคงพินาศ

You May Also Like